Vol 5, No 2 (2019)

March-April 2019

Table of Contents

Original Research Articles

Piotr Janusz, Wioleta Ostiak-Tomaszewska, Mateusz Kozinoga, Tomasz Kotwicki
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190431
PDF
206-210
Amila Silva, Sharon Tan, Adriel Tay, Hee Nee Pang, Ngai Nung Lo, Seng Jin Yeo
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190792
PDF
211-215
Ravi Kumar, Ajay Karwasra, Kishore Kunal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190520
PDF
216-222
N. Manikandan, K. P. Saravanakumar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190055
PDF
223-226
Rajat Gupta, Krishan Kumar, Panshul Jugran
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20185498
PDF
227-231
Kiran P. Paknikar, Shekhar Malve, G. S. Kulkarni, M. G. Kulkarni, S. G. Kulkarni, Anant A. Takalkar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190064
PDF
232-236
Shashank Kanchan, Vikash Raj, Dinesh Agarwal, Richa .
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190425
PDF
237-243
Y. V. S. Prabhakar, Venkata Sivaram G. V., R. K. L. Jaiswal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190101
PDF
244-247
Asif Hussain Khazi Syed, Kiran Kumar Koppolu Kanthi, Yakub Baroothu, Lalith Mohan Chodavarapu
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190503
PDF
248-252
R. K. Jain, Yogesh Patel, Abhijeet Jayaswal, Abhineet Verma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190440
PDF
253-259
Sundar Suriyakumar, Ganesan G. Ram, Faraz Ahmed
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190432
PDF
260-263
K. V. Nagakiran, Sudeep Madhukar Nambiar, Prasad Soraganvi, Sameer Wooly, H. Balakrishna Gadiyar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190493
PDF
264-270
Irwant V. Pallewad, Jayshree J. Upadhye
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190560
PDF
271-274
Karthik Ramachandran, K. K. Arvind Manoj, A. Vishnu Sankar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190504
PDF
275-282
Manish Raj, S. P. S. Gill, Akashdeep Singh, Ajay Kumar Rajput, Santosh Kumar Singh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190531
PDF
283-287
B. Hari Krishnan, S. K. Rai, Rohit Vikas, Manoj Kashid, Pramod Mahender
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190793
PDF
288-294
Mohammed Shabir Kassim, Amlan Mohapatra, Karthikraj Kuberakani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190794
PDF
295-298
Shriram Sampath, J. K. Giriraj Harshavardhan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190795
PDF
299-302
Ahmed Rayan Jelani, Mohammed Ismail Hathiwale, Vishwas Vittal Mundewadi, Owais Ahmed
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190796
PDF
303-309
Saurabh Daga, Pushpal Sarkar, Paras Kumar Banka
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190797
PDF
310-314
Apurv Mehra, Pankaj Anand, Mangesh Borate, Prasenjit Paul, Sanjay Kamble, Kapil Dev Mehta, Amit Qamra, Agam Shah, Rishi Jain
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190798
PDF
315-320
Barunkumar Singh, Sharma Gaurav, Bhardwaj Akshay
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190799
PDF
321-325
Anil Kumar Mishra, Ajay Deep Sud, Manish Prasad, Rajiv Kaul, Chander Mohan Singh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190800
PDF
326-334
Vithal Prakash Puri, Anil Kumar Gaur
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190801
PDF
335-339
Rajesh V. Chawda, Vijay J. Patel, Dhaval M. Ninama, Harsh N. Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190802
PDF
340-344
Bhaskar Bhandary, Sachin Shetty, Mohammed Shabir Kassim, Amlan Mohapatra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190803
PDF
345-349

Case Reports

C. Mathun Ram, G. Chidambaranathan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190068
PDF
350-351
D. R. Ramprasath, D. Kamaraj
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190804
PDF
352-355
Jeetendar Paryani, Sameer Gupta, Parijat Suryavanshi, Shashi Singh Pawar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190805
PDF
356-358
Florin Filip, Adrian Tataranu, Violeta Stefan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190806
PDF
359-361

Review Articles

Temi Ogunleye, Marlina Ponce de Leon, Suresh J. Antony
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20190807
PDF
362-367