Vol 5, No 6 (2019)

November-December 2019

Table of Contents

Original Research Articles

Rajiv Ranjan Dubey, Bhabani Shankar Behera, Manish Prasad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194173
PDF
1000-1004
Rizaldy Taslim Pinzon, Rosa De Lima Renita Sanyasi, Esdras Ardi Pramudita, Septian Dewi Periska
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194807
PDF
1005-1014
Henry Soeharno, Amila Nirmal Silva, Adriel Tay, Wong Merng Koon
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194808
PDF
1015-1018
Pooja Rawat, Mohit Kumar, Gaurav Luthra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194552
PDF
1019-1024
Hossam Elden A. Abodonia, Mohammed H. Elbadawy, Ahmed A. Basha
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194810
PDF
1025-1031
Bernard O. Obande, Emmanuel C. Iyidobi, Gabriel O. Eyichukwu, Cajetan U. Nwadinigwe, Remigus T. Ekwunife, Osita Ede
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194811
PDF
1032-1036
Amin A. Ahmed, Mohie El Din Fadel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194200
PDF
1037-1043
Hatem B. Afana, Rafat F. Dhair
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194809
PDF
1044-1049
Vignesh Veluswamy, Senthil Loganathan, Thiyagarajan Uma Shankar, Pradeep Jayaram Purushothaman, Gokul Raj Dhanarajan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194627
PDF
1050-1054
Gaurav Kumar, Varun Vijay
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194246
PDF
1055-1060
Anand Mohan Kayath, Ankit Kumar Kayathwal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194163
PDF
1061-1064
PDF
1065-1068
Shaik Masthan Basha, Vurundhur Divya
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194629
PDF
1069-1073
Prashant Kumar, Mohit Kumar, Pooja Rawat, Gaurav Luthra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194605
PDF
1074-1077
Nikhil Singh, Sanjay Kumar Barik, Divya Maniyar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194824
PDF
1078-1082
B. L. Khajotia, Vikrant Shekhawat, Shakti Chauhan, Sunil Bhatiwal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194815
PDF
1083-1087
Ajay Kumar, Karthik Padmanabhan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194164
PDF
1088-1093
Karu Shanmuga Karthikeyan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194153
PDF
1094-1097
Jayakrishnan Rajasekharan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194812
PDF
1098-1101
Abhijit Sen, Chandan Kulkarni, Ashok Meena
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194813
PDF
1102-1106
Ankur Ojha, Shashi Kant Kumar Singh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194814
PDF
1107-1112
Shradha Bora S., Senthil L., Thiyagarajan U., Pradeep J. P., Gokul Raj D.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194551
PDF
1113-1117
Jairam D. Jagiasi, Tushar Ubale, Harsh Marfatiya, Abhijit More, Dipit Sahu
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194816
PDF
1118-1120
Kavyansh Bhan, Randhir Kenjle
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194817
PDF
1121-1125
Chirag G. Prajapati, Rasik B. Dabhi, Nikunj D. Maru
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194818
PDF
1126-1131
Mohit Kumar, Pooja Rawat, Jitendra Gupta, Gaurav Luthra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194628
PDF
1132-1135
Vivek Amritbhai Patel, Pathik Vala
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194819
PDF
1136-1139
Anil Kumar Sharma, Smita Sharma Tiwari, Alka Dixit
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194828
PDF
1140-1143
Prakash Panagatla, Sindhuri Kondapavuluri, Parvathi Ravula
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194820
PDF
1144-1149
Parag M. Tank, Yash S. Shah, Rutvik D. Dave, Vijay J. Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194821
PDF
1150-1155
Vikas Kumar Lochab, Saumya Agarwal, Shivank Prakash, Somnath T. Sanikop
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194822
PDF
1156-1159
Anil K. Sahu, Chandan K. Panda
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194823
PDF
1160-1165
Saravanan G., Thiyagarajan U., Senthil L., Pradeep J. P., Gokul Raj D.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194550
PDF
1166-1170
Shobhit Sharma, Sudipta Bera
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194825
PDF
1171-1177
Avinash Rathod, Gopisankar Balaji, Dilip Patro
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194826
PDF
1178-1185
Manikandarajan ., Dinesh Raj
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194827
PDF
1186-1191
Prashant Kumar, Mohit Kumar, Pooja Rawat, Gaurav Luthra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194606
PDF
1192-1195
Satyendra Kumar, Vikas Verma, Vineet Sharma, Shailendra Singh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194829
PDF
1196-1201
Mohamad Gouse, Manoharan Muthulingam, Nandakumar Rangarajan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194830
PDF
1202-1206
Jayakrishnan Rajasekharan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194831
PDF
1207-1210

Case Reports

Radhakrishna Kantanavar, Mohan Madhav Desai, Kunal Ajitkumar Shah, Swapneel Sunil Shah
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194832
PDF
1211-1214
Rahul Temani, Hemeshwar Harshvardhan, Ashwini Kumar Khicher, Priyanka Bansal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194833
PDF
1215-1218
Joao Estves, Joao Maia Rosa, Luis Barros, Ana Ribau, Paulo Pereira, Adelio Vilaça
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194834
PDF
1219-1221
Tushar N. Rathod, Kunal A. Shah, Chetan Shende
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194835
PDF
1222-1225

Review Articles

Pradeepkumar Theeppainthan, Thayumana Sundaram, Prabhakaran Anbalagan, Selvakumar Pandiyan, Chitarth Rajasekaran, Hemnath Pandiyan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20194543
PDF
1226-1230