Vol 8, No 6 (2022)

November-December 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Amr Elshahhat, Aya Mohammed Abdel Aziz, Yehia Basyoni, Khaled Ayman Nour
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222697
PDF
613-618
Nevish H. Patel, Prafulla G. Herode, Het R. Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222377
PDF
619-622
Nilesh S. Sakharkar, Vikas A. Atram, Chandan A. Arora, Rohit K. Bhurre, Akshay J. Atilkar, Kuber Sakhare
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222698
PDF
623-627
Rajdeepsinh P. Jadeja, Nishat M. Goda
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222699
PDF
628-635
Nischay Kenjige Keshava, Prashant N. Gedam, Sahil Mhaisane, Ketan Naik, Shubham Dakhode
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222700
PDF
636-641
Sorabh Garg, Jagdeep Singh, Chandanpreet Kaur, Rajdeep Singh, Azhar Pookunju
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222701
PDF
642-648
Ameya Rangnekar, Mani K. Anand, Praveen Goparaju, Amit Chugh, Abhijith Shetty, Saijyot Raut, Vishal Kundnani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222702
PDF
649-654
Rajat Kapoor, Ashutosh Verma, Atul Kumar Saroj
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222703
PDF
655-659
Amr Elshahhat, Khaled Youssef, Mohammed Elkasaby, Osama Samir Gaarour
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222704
PDF
660-667
Sharath Balemane, Samuel Ananthraj, Humam Ahmad, Jassim Usman, Jithin Jebbar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222705
PDF
668-673
Manan B. Paneliya, Sunil H. Shetty, Kumar Abhineet Chand, Vidur Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222706
PDF
674-680
PDF
681-685
Pranav Kothiyal, Kunal Vij, Puneet Gupta, Shashank Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222708
PDF
686-693
Atit Tiwari, Sandeep V. Sonone, Nishant P. Jaiswal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222709
PDF
694-700
Nilesh S. Sakharkar, Pankaj V. Tathe, Rohit K. Bhurre, Chandan Arora
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222710
PDF
701-705

Case Series

K. Parthasarathi Naik, Shankarlinga S., Basavaraj S. Kyavater, Prashanthkumar M.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222613
PDF
706-710
Neetin P. Mahajan, Kunal Chaudhari, Ravi Patel, Pramod Bagimani, Akshay Gund
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222711
PDF
711-715
Prateek Jain, Pankaj Tathe, Chandan Arora, Nilesh Sakharkar, Aniket Adewar, Rohan Sarode
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222712
PDF
716-721
Narayan Hulse, Prashanth Naik, Naveen Dilip, Nagabhushan K. N., Adarsh Krishna K. Bhat
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222713
PDF
722-727
Marouf Aslam, Asif Sultan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222714
PDF
728-730
Shreekantha K. S., Ankit A. Nyamagond
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222715
PDF
731-735

Case Reports

Jeeno Jayan, Hany Hameed, Momin Bin Latheef
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222627
PDF
736-739
Chandan Arora, Satyajeet Jagtap, Prateek Jain, Nilesh Sakharkar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222716
PDF
740-743
Paparao Bezawada, Saipramod Yadlapalli, Hari Chandana Katta
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222717
PDF
744-746
Ravi Patel, Neetin P. Mahajan, Kunal Chaudhari, Pramod Bagimani, Akshay Gund
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222718
PDF
747-750
Kumardev Arvind Rajamanya, Girish Marappa
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222719
PDF
751-756
Shreekantha K. S. Rao, K. Nikil Gowda
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222720
PDF
757-760
Prateek Jain, Vikas Atram, Ayush Mittal, Chandan Arora
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222721
PDF
761-764

Review Articles

Ajay Singh, Vikramaditya Rai, Sushmita Pandey, Manisha Chavan, Deepthi Ketha
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20222722
PDF
765-774