Vol 3, No 1 (2017)

January-February 2017

Table of Contents

Original Research Articles

Rahul Kadam, Ritesh Sawant, Abhay Chhallani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164392
PDF
1-3
Anandha Prabu, Jambu N., Ganesh Babu
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164393
PDF
4-6
Waseem Akram, Ajay Kumar Mahto, Masroor Alam
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164517
PDF
7-11
Anand Gupta, Ashok Nagla, Vinay Tantuway, Rishi Gupta, Vivek Patel, Pawan Bhambani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164432
PDF
12-18
Karthi Sundar V., Suresh Gandhi B., Shanmuga Sundaram P.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164497
PDF
19-22
Arun Kumar C., Ganesan G. Ram
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164503
PDF
23-25
Veenu Jain, Tarun Agarwal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164512
PDF
26-29
PDF
30-34
Kumar Nitesh, Ajay Kumar Mahto
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164518
PDF
35-42
Vinay Tantuway, S. A. Mustafa Johar, Viral Patel, Ashok Nagla, Rishi Gupta, Pawan Bhambani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164627
PDF
43-49
Karthi Sundar V., Anil Kumar S.V.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164628
PDF
50-53
Atul B. Rajgurav, Parth Aphale
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164832
PDF
54-60
Srijana Muppireddy, Srikanth R.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164787
PDF
61-65
Preetesh Choudhary, Skand Bahre, Vinay Tantuway, Ashok Nagla, Avinash Jain, Rishi Gupta
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164789
PDF
66-70
PDF
71-73
S. P. Gupta, Gaurav Garg
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164828
PDF
74-79
Angad Jolly, Neelanagowda V. Patil, Rahul Bansal, Veeresh Pattanshetti
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164829
PDF
80-85
Sourabh Chachan, Biswajit Sahu
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164830
PDF
86-91
Chaitanya P. R., Naveen P. R., Kiran Kumar H. G.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164831
PDF
92-95
Ashok Nagla, Abhay Manchanda, Anand Gupta, Vinay Tantuway, Viral Patel, Noor Arshad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164784
PDF
96-102
Rabinarayan Dhar, Satya Prasanna Nayak
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164833
PDF
103-106
Vinay Tantuway, Pawan Bhambani, Ashok Nagla, Piyush Mantry, Raj Sharma, Pankaj Mehto, Swati Bansal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164834
PDF
107-115
Juhi V. Patel, Chetan M. Mehta, Nandakishore G. Patil, Shreya R. Sehgal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164835
PDF
116-121
Meenakshi Sundaram Kandasamy, Manivelavan Duraisamy, Kandasamy Ganeshsankar, Vijayan Gopala Krishnan Kurup, Shankar Radhakrishnan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164836
PDF
122-126
Mohammed Ismail I. Hathiwale, Jameel G. Jargar, Salim A. Dhundasi
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164837
PDF
127-133
Satya Prasanna Nayak, Rabinarayan Dhar, Debaprasad Mohanty
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20164838
PDF
134-139