Vol 3, No 2 (2017)

March-April 2017

Table of Contents

Original Research Articles

Khaled Morsy Salama, Ahmed Abdelbadie Abdallah, Yassin Mohamed Sakr Alghoul, Mohamed Saleh Mostafa, Elsayed Abdallah Elsayed Zied
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170777
PDF
140-144
Luís Duarte Silva, Bruno Maia, Eduardo Cruz Ferreira, Filipa Pires, Luís Camarinha
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170778
PDF
145-149
Navin Balasubramanian, Sindhuja P.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170435
PDF
150-154
Deepak Kumar Devatheya, Rajendra Prasad Assat, Ratanlal Dayama, Kanta Prasad Meena
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170061
PDF
155-159
Suresh Rudani, Abhinav Kotak
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170033
PDF
160-163
Srinivasan Rajappa, Tarun Prashanth
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170009
PDF
164-166
Abhijit Bhimrao Kale, Vivek Vishwanath Patole, Harshad Ganesh Argekar, Sudhir Sharan, Arvind Balkrishna Goregaonkar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170019
PDF
167-171
Navin Balasubramanian, Sindhuja P.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170434
PDF
172-176
Satya Ranjan Patra, Dasarath Kisan, Naresh Kumar Panigrahi, Dibya Singha Das, Medini Manoj, Saswat Samant, Anmol Shiv
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170078
PDF
177-184
Dilip S. Shaktawat, Anil Kumar Mishra, Manoj R. Kashid, Amit Chaudhry, Rajshekhar ., Abin Stanely
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170091
PDF
185-189
Poojan Kumar Rokaya, Mangal Rawal, Javed Ahmad Khan, Praveen Kumar Giri
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170455
PDF
190-196
Prakash Chauhan, Sharvil Gajjar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170031
PDF
197-201
Ankit Thora, Nishit Bhatnagar, Anurag Tiwari, Purushotham Lingaiah, Nitesh Rustagi
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170034
PDF
202-206
Ganesh Kumar Reddy Mundla, Praveen Kumar Venkataramana, Manoj Kumar Reddy Koduru, Biju Ravindran
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170532
PDF
207-212
Satya Ranjan Patra, Dasarath Kisan, Divya Madharia, Naresh Kumar Panigrahi, Saswat Samant, Medini Manoj, Anmol Shiv, Lalit Kumar Das
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170540
PDF
213-219
M. A. Q. Ansari, M. Nayeemuddin, M. M. Farhan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170541
PDF
220-225
Abhinav Kotak, Suresh Rudani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170032
PDF
226-230
C. D. Deepak, Mahesh D. V., Abdul Ravoof, Sankosh Krishna Sai
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170779
PDF
231-234
Sridhar D. K., Raghavendra T. S., Jaipalsinh R. Mahida
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170780
PDF
235-241
Prashant Maheshwari, Hemeshwar Harshwardhan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170781
PDF
242-246
Chander Mohan Singh, Hrishikesh Pande, Prashant Pratim Padhi, Anjan Prabhakara, Vivek Mathew Philip, Yogesh Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170782
PDF
247-252
Srinivas Bachu, Ramulu L
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170783
PDF
253-258
Yash B. Rabari, Ashish M. Somanni, D. V. Prasad, Krunal H. Thadeshwar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170784
PDF
259-265
Sanjay Puri, Manoj Kashid, Gopal Shinde, Tushar Gogia, Praveen Shrivastava, Sandeep Dubey
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170785
PDF
266-270
Nilesh Janardan Keche, Abhijit Bhimrao Kale, Binoti Arun Sheth, Ashok Kumar Rathod
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170080
PDF
271-277
Veerabhadra Javali, Virupaksha N. Reddy
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170786
PDF
278-281
Mohammad Asimuddin, Raju H. Kulkarni
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170787
PDF
282-286
Hiranya Kumar, Siddalingeshwar Vithoba Honnur, Manoj Kumar Shukla, Srikanth Etikala Neruganti
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170010
PDF
287-292
PDF
293-297
Manoj R. Kashid, Rahool S., Amit Chaudhry, Rajshekhar ., Varunendra Bahadur Singh, Ajit Bhaskarwar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170789
PDF
298-303
Shreepad Kulkarni, Avinash Kulkarni, Amit Patel, Tapan Gupta
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170790
PDF
304-309

Case Reports

Luís D. Silva, Bruno Maia, Eduardo Cruz Ferreira, Filipa Pires, Luís Camarinha
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170791
PDF
310-313
Batarabadja Bakriga, Emmanuel Beaudouin, Noufanangue Kombate, Gamal Ayouba, Yanick Dellanh, Atchi Walla, Anani Abalo, Assang Dossim
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170792
PDF
314-317
Gaurav Garg, Ratan Dayma, Rakesh Meena
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170793
PDF
318-321